Registrering av alle typer lån (inkludert forbrukslån)

Flere aktører har av ulike årsaker etterspurt en utvidelse av gjeldstregistrene. I dag registreres kun usikret gjeld, men det hevdes fra flere hold at det i noen tilfeller kan føre til feilvurderinger av lånesøknader.

Vi ser på hva som er bakgrunnen for den bekymringen, og hva som er konsekvensen for privatpersoner dersom registrene utvides.

Kun usikret gjeld

Gjeldsregistrene ble opprettet som følge av at den såkalte gjeldsinformasjonsloven ble vedtatt i 2017. Slik gjeldsregistrene fungerer i dag blir bare usikret gjeld rapportert inn.

Det vil si at alle forbrukslån, til bruk på eksempel ferie blir registrert der. Det samme skjer med all gjeld som er knyttet til avbetaling for varer og tjenester, som kjøp av møbler eller hvitevarer med nedbetaling over et bestemt antall måneder, samt all kredittkortgjeld. Både rentebærende og ikke-rentebærende kredittkortgjeld registreres.

Det som ikke registreres i gjeldsregistrene er sikret gjeld. Sikret gjeld hos privatpersoner dreier seg først og fremst boliglån og billån. Slike lån er gitt mot sikkerhet i fast eiendom eller i bilen som kjøpes. Studielån registreres heller ikke, slik ordningen praktiseres i dag.

Bedre vurderinger

Nå har det kommet forslag om at også denne sikrede gjelden bør registreres i gjeldsregistre, blant annet fra Finans Norge. Gjeldsregisteret AS stiller seg også bak dette ønsket. Finans Norge opplyser at de ønsker velkommen et register hvor all gjeld registreres, både usikret og sikret, fordi det vil kunne gi en mest mulig korrekt framstilling av kundens privatøkonomi.

Når Finans Norge anbefaler at sikret gjeld tas med i registreringen forklarer de det med at det vil gi bankene en mer helhetlig oversikt over økonomien til hver enkelt låntaker. Da vil de kunne gi bedre råd til sine kunder.

Slik det er i dag plikter bankene å innhente informasjon om hver enkelt kunde før de eventuelt tilbyr et forbrukslån. Derfor er gjeldsregistrene til god hjelp for å hindre at en kunde ender opp med mer usikret gjeld enn det inntekten vil kunne bære.

Likevel vil det kunne forekomme feilvurderinger dersom en kunde har sikret gjeld som ikke kommer med i en totalvurdering av kundens betalingsevne.

Bedre oversikt

Finans Norge framholder også at et slikt helhetlig register vil gi bankene mer utfyllende grunnlag for å vurdere risikoen i egne porteføljer.

For privatpersoner vil en slik utvidelse av gjeldsregistrene gi en enda bedre sikring mot å ende opp med mer gjeld enn man klarer å betale. Privatpersoner kan logge seg inn på gjeldsregistrene og hente ut informasjon. Denne informasjonen gjør det enklere å skaffe seg oversikt over egen økonomi.

Dersom registrene utvides til å inkludere sikret gjeld vil en slik oversikt bli mer helhetlig, og dermed mer nyttig, også for privatpersoner.

Ønske fra Stortinget

Finanskomiteen på Stortinget har samlet gått inn for en utvidelse av gjeldsregistrene. De har bedt Barne- og familiedepartementet forsere fremdriften av dette arbeidet.

Finans Norge forteller at de ser det som naturlig med en slik utvidelse, når man ser hvilken positiv virkning etableringen av gjeldsregistrene har vist seg å ha. Da blir en utvidelse et naturlig neste skritt, mener de.

Evaluering i 2021

Barne- og familiedepartementet har varslet at de skal gjøre en evaluering av gjeldsinformasjonsloven i 2021. Både Stortinget og store deler av finansnæringen ønsker nå å skynde på arbeidet med en utvidelse.

De mener gjeldsregistrene har gode nok resultater å vise til allerede. Derfor ser de det ikke som nødvendig å vente til en slik evaluering er ferdigstilt.

Kilder:

Forbrukslån.no

Få best mulig boliglånsrente

I høst har vi opplevd rekordlave boliglånsrenter i Norge. Blant de små bankene er det registrert boliglånsrente ned til 1,1 prosent. Da kan det lønne seg for alle å sjekke om man betaler høyere rente enn nødvendig.

Her viser vi noen grep du kan gjøre for å sikre deg lavest mulig rente på boliglånet ditt.

Bytte eller bli

I høst har vi sett rekordlave boligrenter, ifølge Nettavisen. Skal man dra nytte av det må man imidlertid vurdere om man har lån i riktig finansinstitusjon.

Det er relativt enkelt å bytte til en ny bank. Mange blir værende hos sin eksisterende bank fordi det føles trygt og kjent, uten å gjøre en grundig vurdering av om det lønner seg i lengden. Dersom en konkurrerende bank tilbyr lavere boligrente vil det potensielt kunne utgjøre mange tusenlapper på et boliglån, all den tid det som regel dreier seg om store lånebeløp over mange års nedbetalingstid.

For mange er det likevel flere faktorer som spiller inn når man vurderer bankforbindelsen sin. Dersom man har flere ulike lån og kanskje forsikringer i tillegg, så kan man føle at det er tryggest å ha et kundeforhold til en tilbyder som yter alle disse tjenestene.

Finansportalen Defero viser til at det for en del kunder kan være bedre å bli værende hos en stor bank med et bredt spekter av brukervennlige tjenester. Likevel skriver de også at de lave rentene hos en del små banker kan være både fristende og fornuftig å benytte seg av.

Uansett vil det i mange tilfeller kunne lønne seg å sjekke priser for hver enkelt av disse tjenestene hos forskjellige tilbydere. Da blir du klar over hvilke priser og betingelser som finnes andre steder. Det er et godt grunnlag for å ta en prat med banken din.

Forhandle med banken

For selv om man ikke føler seg komfortabel med å flytte over lånet kan man likevel bruke andre bankers lavere rente som et forhandlingskort.

Siden bankene nå betaler rundt 0,52 prosent når de låner penger har de som regel en del å gå på i forhandlinger om rente med hver enkelt kunde. Derfor lønner det seg å innhente tilbud fra flere banker. Dersom disse tilbudene er lavere enn det du har i din eksisterende bank, bør du vise til det når du ber om lavere rente.

I de fleste tilfeller vil du da kunne få et nytt tilbud fra din eksisterende bank. Da må du gjøre en ny vurdering av om det er godt nok, eller om du faktisk vil flytte lånet.

Innhent kredittscore

Før du kontakter banken din bør du dessuten innhente din egen kredittscore.

Bankene gjør dette som en del av kredittvurderingen av hver enkelt kunde. Dersom du også gjør det selv på forhånd, så vet du hvilken informasjon banken sitter med om deg.

Den renten banken tilbyr hver enkelt kunde er basert på en vurdering de gjør av kundens betalingsevne, altså hvor trygge de er på å få betalt tilbake pengene sine innenfor den avtalte nedbetalingsplanen. Dette fastsettes ut fra en kredittscore, som blant annet tar hensyn til inntekt, formue, gjeld, eventuelle betalingsanmerkninger, utdanning, sivilstand samt kredittkort- og annen usikret gjeld.

Det teller positivt dersom du har hatt en jevn og høy inntekt de siste tre årene. Det er også viktig å unngå betalingsanmerkninger for å oppnå en best mulig rente.

Hvordan du gjør det

Det finnes i dag finansinformasjons-aktører som tilbyr blant annet kredittsjekk til privatkunder. Defero er et slikt byrå. Som kunde hos dem kan du gjøre en kredittsjekk av deg selv.

Ifølge Bolig og Fritid er den norske tjenesten Defero blitt veldig populær. De kan fortelle at mer enn 40 000 nordmenn allerede har benyttet seg av deres tjeneste om å gjøre en gratis kredittscore av seg selv.

Du kan også kontakte gjeldsregistrene. De har lagret alle opplysninger om usikret gjeld hos privatpersoner, og vil kunne gi deg rask informasjon om hvor mye du skylder i forbrukslån og kredittkortgjeld.

Dette betyr tallene

Dersom du sjekker din kredittscore kan du være svært godt fornøyd hvis du kommer innenfor gruppen 734 – 1000. Det betyr det anses som svært lav risiko å låne ut penger til deg, og du vil dermed kunne stille sterkt i forhandlinger med banken. Hvis du lander mellom 550 – 733 anses det fortsatt at du utgjør en lav risiko, og banken vil bli anbefalt å gi deg lån.

For gruppen som lander mellom 443 – 549 blir det vurdert at banken kan gi lån, men at de først bør gjøre en manuell vurdering.

Det kan jo være at man ikke har hatt fast jobb alle de tre siste årene, og at dermed inntekt-scoren ikke er på topp. Likevel kan man etter en manuell vurdering få vist at man nå har en god og fast jobb, som sikrer framtidig inntekt.

For de som kommer ut med lavere score vil banken bli anbefalt å gjøre en manuell vurdering, og det kan bli ansett å være til dels stor risiko forbundet med et lån. Da vil det være vanskeligere for en kunde å forhandle seg til ekstra gode rentebetingelser.

Men også her er det en fordel å være kjent med sin kredittscore på forhånd, for så å kunne innhente opplysninger som kan bedre bildet av deg som kunde. Dersom kredittscoren for eksempel trekkes ned av kredittanmerkninger kan du sørge for å innfri disse før du søker om lån.

Kort oppsummert kan vi si at det lønner seg med kunnskap om egen situasjon. Det gir deg grunnlag for å gjøre en egen vurdering før du snakker med banken, og det gir deg gode kort på hånden når du skal forhandle rentebetingelser.

Sammenlign forbrukslån og lån på dagen

Hvis man trenger penger kjapt, kan det være fristende å søke om et raskt forbrukslån, eller et lån på dagen. Disse lånene var tidligere lette å få, og for smålån uten kredittvurdering kunne man faktisk få pengene utbetalt på dagen. Nå er regelverket strammet inn, men man kan fortsatt få raske lån hos seriøse aktører som www.gjensidige.no.

Med dagens regelverk må man gjennom en kredittvurdering, og et lån på dagen betyr i dag at man får svar på lånesøknaden i løpet av 24 timer. Selve utbetalingen vil ta noe lenger tid, og vil uansett ikke skje før søknaden er godkjent. Det er gjerne de minste lånene, som mikrolån, minilån og SMS-lån, som har kortest utbetalingstid.

Raske forbrukslån

Noen ganger trenger man et forbrukslån med rask utbetaling, for eksempel hvis bilen må repareres eller hvis vaskemaskinen har tatt kvelden. Da kan det være smart å sjekke vilkårene hos ulike aktører på markedet for å finne et forbrukslån med hurtig utbetaling som har gode betingelser med tanke på rente, gebyrer, lånevilkår og tilbakebetalingstid.

Det finnes mange sider på internett hvor man kan sammenligne renter og vilkår på forbrukslån, for eksempel Axo Finans. Her kan man sammenligne lånetilbud fra inntil 20 långivere. De store avisene, som VG og Dagbladet, har også guider hvor man kan finne det billigste forbrukslånet. Dette gjør det enklere å finne det beste forbrukslånet til akkurat dine behov.

Smålån på dagen

Noen ganger trenger man å låne et større beløp, for eksempel til et kjøkken eller en bruktbil. Andre ganger er det kun behov for et mindre beløp, som hvis kjøleskapet ryker eller man får en uforutsett regning. Da kan det være fornuftig å undersøke de beste betingelsene for å få et smålån på dagen.

De minste lånene, som kan være helt ned i noen få tusenlapper, kalles ofte SMS-lån eller mikrolån eller minilån. Disse har høye gebyrer i forhold til lånebeløpet, men det går fort å få lånet utbetalt. Med en gang man er kredittsjekket vil pengene komme inn på konto. Maksimalt lånebeløp for disse lånene er som regel 50 000 kroner.

Kredittkort

Den sikreste måten man alltid kan ha ekstra penger tilgjengelig på, er ved å spare opp til en buffer. Dette er penger man har i bakhånd i form av kontanter eller bankinnskudd. Bufferkontoen er alltid tilgjengelig på dagen, men av ulike årsaker kan det være vanskelig å spare opp nok penger. Kanskje kommer det flere uforutsette utgifter på en gang.

Det kan være kjekt å ha et kredittkort i bakhånd, for da har man en ekstra kreditt som alltid er tilgjengelig på kortet, opptil en viss kredittgrense. Det kan dessuten være smart å ha med et slikt kort på reise, i tilfelle det vanlige bankkortet ens skulle bli borte. Et kredittkort kan nemlig ikke overtrekkes når kredittgrensen er nådd.

Renter og betingelser

Et kredittkort kan ha høy rente, men er ofte rentefritt de første 40 eller 45 dagene. Hvis man passer på å betale tilbake gjelden før denne perioden er over vil lånet være rentefritt. Med kredittkort vil det som regel tilkomme et fakturagebyr når man skal betale regningen, samt en årlig avgift på kortet. Ellers er det få eller ingen gebyrer.

Smålån og SMS-lån har ofte høye renter, og i tillegg vil et slikt lån gjerne ha gebyrer. Disse kan være relativt høye i forhold til lånebeløpets størrelse. Dette er fordi det gjerne er mer administrativt arbeid rundt utbetalingen av disse lånene, noe som gjenspeiler seg i kostnadene. Man må alltid gjennom en individuell vurdering, hvor gode betalere får bedre vilkår.

Det beste smålånet

Når man trenger et lån på dagen må man vurdere hvilke behov man har, og veie dem opp mot kostnadene ved å ta opp lånet. Hvis man kan betale tilbake raskt kan et SMS-lån eller mikrolån være det beste alternativet. Å ha et kredittkort i bakhånd er også et godt alternativ så lenge man har en fast inntekt.